Logowanie na konto

Rejestracja nowego konta

Konto klienta tworzy się automatycznie podczas pierwszej rejestracji wniosku ubezpieczeniowego w naszym systemie. Każdy kolejny wniosek będzie automatycznie podłączany do tego konta, tworząc z czasem historię polis danego ubezpieczonego.

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z zalogowaniem na konto lub z jego obsługą, prosimy o kontakt z NAU Broker Ubezpieczeniowy.